Herdenken in De Baarsjes

Het  4 mei comité De Baarsjes organiseert jaarlijks de herdenking op 4 mei in De Baarsjes. Daarbij worden de doden herdacht en wordt het verhaal van de oorlog doorverteld.

Tijdens de herdenking vertellen we verhalen uit de buurt. Dit om te laten zien dat de oorlog niet ver weg was, het gebeurde hier om de hoek. Uit de huizen in De Baarsjes werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen weggevoerd. Aan het Antillenplein woonde de verzetsheldin Jacoba van Tongeren. In de Baffinstraat werd de eerste versie van de verzetskrant Vrij Nederland gedrukt. Ook Trouw en Het Parool werden in deze straat gestencild. In de Reinier Claeszenstraat woonde Betty Bloemendal, klasgenote van Anne Frank, die vermeld wordt in haar dagboek (“Betty Bloemendal woont in de Jan Klaassenstraat in West, maar niemand van ons weet waar dat is.”)

Jaarlijks maken wij voor de herdenking een korte video over de verhalen uit De Baarsjes. Die video’s kunt u op deze website bekijken, evenals de lezingen waarin wij vragen aan een spreker om ook de link met het heden te leggen.

Het comité probeert buurtbewoners en organisaties in de buurt zoveel mogelijk te betrekken bij de herdenking. We werken onder meer samen met scholen uit de buurt, de speeltuinvereniging, de kerken in de buurt, muzikanten en het Historisch Archief De Baarsjes. In de verslagen op deze website ziet u wie er heeft meegewerkt.

De kinderen van de basisscholen maken eigen gedichten voor de herdenking. Dat zijn inspirerende gedichten, die laten zien dat de herdenking ook voor hen leeft en wat vrijheid voor hen betekent. De gedichten zijn te lezen op deze website.

Om de slachtoffers en gevallenen te herdenken zijn er in De Baarsjes zes monumenten. De verhalen van deze monumenten leest u bij het onderdeel Monumenten.

Tot slot is de herdenking alleen mogelijk dankzij de subsidie en fijne medewerking van Stadsdeel West.

Dodenherdenking 2022

Het 4 mei comité De Baarsjes organiseert jaarlijks de herdenking op 4 mei in De Baarsjes. Daarbij worden de doden herdacht en wordt het verhaal van de oorlog doorverteld.

In 2022 konden we eindelijk weer samen herdenken. Eerst bij het mooie voorprogramma in de Augustinuskerk met het verhaal van Hanneloes Pen over de verzetskrant ‘Het Parool’, de voordracht van zelfgeschreven gedichten door kinderen, de film ‘Gemengd gehuwd en Joods’ en muziek van het koor Koro en gitarist Wiek Hijmans. Na een stille tocht, kranslegging en kindergedichten bij het monument Postjesweg/Marco Polostraat vond bij het monument op het Columbusplein het vervolg van de herdenking plaats. Stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki sprak, kinderen droegen hun gedichten voor, en na de twee minuten stilte volgden de kransleggingen. Muziek was er van het Westside Herdenkingsorkest. 

Herdenking Jacoba van Tongeren

Jaarlijks op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vindt er een korte herdenking plaats van Jacoba van Tongeren bij haar borstbeeld op het Antillenplein. De herdenking is georganiseerd door de Stichting Jacoba van Tongeren in samenwerking met het 4 mei comité De Baarsjes. Bij de eerste editie in 2022 hebben onder meer stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki, kinderen van de Corantijnschool en nabestaande Anneke Meijer gesproken. De foto’s van deze eerste herdenking vindt u hier.

Zo hebben we in 2021 herdacht

In 2021 heeft de herdenking in een andere vorm plaatsgevonden dan in de voorgaande jaren. Buurtbewoners zijn opgeroepen om thuis twee minuten stil te zijn. Om toch een beetje samen te herdenken, hebben we alle kinderen en ouders gevraagd om overdag op 4 mei een bloem bij het monument op het Columbusplein neer te leggen. Zo is er toch een bloemenzee ontstaan. Bij het monument op het Columbusplein is in kleine kring een herdenking geweest. Het stadsdeel, het comité en een aantal andere organisaties hebben bloemstukken of een steen neergelegd. Na de twee minuten stilte heeft het Wilhelmus geklonken. Bij de andere monumenten in De Baarsjes zijn door het comité gelegd. Bovendien zijn de meeste monumenten geadopteerd door scholen. Ook die hebben een bloemstuk neergelegd, alleen is dat vanwege de meivakantie bij sommige monumenten later gebeurd. Foto’s van de herdenking vindt u hier.

Archief

Foto's

Overzicht van foto's

Film

Overzicht van video's

Verhalen

Verhalen uit het verleden

Monumenten de Baarsjes