2021: ’t Is voor het eerst dat ik erover praat

Henk Sorgdrager is 17 als de oorlog begint. In 1942 wordt hij opgeroepen voor de Arbeitseinsatz en tewerkgesteld in Duitsland. Eind 1943 wordt hij ingezet achter de frontlinie aan het Oostfront. Henk heeft veel gezien en meegemaakt in Nederland en Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, maar wat hem het meest is bijgebleven is de Dodenmars uit kamp Sachsenhausen (Oranienburg), die hij gezien heeft. Het is voor het eerst dat hij erover praat.

2020: Bevrijding

Hoe hebben buurtbewoners de Bevrijding beleefd? Wat is ze bijgebleven van de Tweede Wereldoorlog? En wat betekent vrijheid voor ze?

Kind in de Tweede Wereldoorlog

Voormalige bewoners van De Baarsjes in Amsterdam vertellen over hun jeugd in de Tweede Wereldoorlog.

Meester Goubitz kwam terug

Het verhaal van Mozes Goubitz in de Tweede Wereldoorlog in De Baarsjes, Amsterdam-West. Mozes Goubitz is onderwijzer op de Corantijnschool. Op last van de Duitsers wordt hij ontslagen. Hij wordt vervolgens aangesteld op de Joodse School nr 24. Hij gaat bijtijds onderduiken en keert na de oorlog als onderwijzer terug.

Jacoba van Tongeren

Jacoba van Tongeren was een belangrijke vrouw in het verzet van de Tweede Wereldoorlog. Zij was oprichtster en leidster van Groep 2000. Zij woonde in De Baarsjes in Amsterdam-West. Haar neef Paul van Tongeren vertelt over zijn tante.

Illegale bladen in De Baarsjes

Illegale bladen Vrij Nederland en Trouw en hun verbinding met De Baarsjes. Beide bladen zijn gedrukt in de Baffinstraat. Buurtbewoners, onder wie Jan Nauta jr., zijn onder meer voor hun bijdrage aan deze kranten, door de Duitsers ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. Wat is de betekenis geweest van deze bladen in de oorlog?

Vrij Nederland

Het eerste nummer van de verzetskrant Vrij Nederland is in De Baarsjes gestencild, in de Baffinstraat 25 op de 3e etage. Harm Ede Botje van Vrij Nederland en mevrouw Hofker, dochter van Frans Hofker, één van de oprichters, vertellen erover.

Jan Nauta sr. en jr.

Vader en zoon Nauta waren allebei betrokken bij het verzet en de onderduik in De Baarsjes (Amsterdam-West) en werkten allebei op de Admiraal de Ruijterschool. Geen van beiden heeft de oorlog overleefd.

De kinderen van Julius Wolff

Vanuit de Lodewijk Boisotstraat opereerde de heer Wolff als verzetsstrijder en onderduikverschaffer. Zijn kinderen vertellen hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen voor het gezin.

Verzet en vergelding 1

Verzetsstrijders uit De Baarsjes die slachtoffer zijn geworden van vergelding. Gefusilleerd door de Duitsers. Leerlingen van de 10e Montessorischool interviewen David Barnouw, historicus NIOD. Hij vertelt over Dirk Bons en zijn zoon Antonie Bons. Monique Pateman-Bons heeft uitgezocht wat er met haar grootvader en oom is gebeurd.

Jodenvervolging in De Baarsjes

In De Baarsjes woonden in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 800 Joodse mensen. Buurtbewoners van toen vertellen over de deportaties waarvan zij getuige waren.

Aan hen die vielen

De geschiedenis van het kruismonument dat aan de Baarsjesweg stond. Hoe de kolenman geld bijeen zamelde om een monument op te richten.

In de geest van Joop Westerweel 2005

Kinderen van de Joop Westerweelschool gaan op zoek naar het verhaal van Joop Gerritze. Ze praten o.a. met zijn broer Jan Gerritze.

In de geest van Joop Westerweel 2004

Kinderen van de Joop Westerweelschool in Amsterdam interviewen de heer Dalemans over zijn vader verzetsman Jan Dalemans. Ook interviewen ze Job Cohen en buurtbewoners over herdenken.

Verzet in West

Amsterdam-West, de Gereformeerde Bethelkerk en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Dhr. Corver

De heer Corver vertelt over zijn vader en zijn broer, die politiek actief waren in de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse Unie. De partij werd verboden en de broer van de heer Corver is in Duitsland overleden.

1940-1945 De Baarsjes deel 1

Buurtbewoners uit De Baarsjes vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding (deel 1)

1940-1945 De Baarsjes deel 2

Buurtbewoners uit De Baarsjes vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding (deel 2)

Geluk gehad

Mevrouw Celine v.d. Hoek uit De Baarsjes heeft meerdere kampen overleefd in de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingswandeling 2017

De wandeling op 5 mei in De Baarsjes stond in het teken van Vrouwen en verzet.