Leden van de Gereformeerde Bethelkerk in De Baarsjes, Amsterdam-West, vormen een groep die zich verzet tegen de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henk Schaaij, behoort tot deze verzetsgroep en vertelt erover.

Henk Schaaij is de zoon van de koster van de Bethelkerk. Hij is 16 als de oorlog uitbreekt en werkt als ambtenaar. Zijn broer Klaas werkt bij een drukkerij van Duitse eigenaren in Sloterdijk. Hierdoor heeft hij toegang tot speciaal papier en een speciaal lettertype dat nodig is voor vervalste papieren, zoals persoonsbewijzen en politiebewijzen. Met deze vervalste papieren kunnen Henk en de anderen ’s avonds tot laat op straat. Bijvoorbeeld om mensen naar een andere plek brengen.

De benodigde uniformen en wapens worden verkregen via ondergedoken agenten. Het verzet is ook gewapend verzet.

Henk is zelf een maal aangehouden door de politie. Maar hij bluft en weet te ontkomen. Hij wijst op een aantal basisregels die gelden voor iedereen in het verzet: bereid alles grondig voor, zorg dat je zo weinig mogelijk weet van anderen zodat je ze niet kunt verraden en word je gearresteerd, houd dan minimaal 24 uur je mond. Er is een etmaal nodig om iedereen en alles in veiligheid te brengen. Bij het verzet in West zijn deze regels in de praktijk nageleefd.

Deze film is vertoond tijdens de Dodenherdenking in 2013. Films uit andere jaren staan op de filmpagina.