Amsterdam-West, de Gereformeerde Bethelkerk en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.