Jacques Herman Aa

(1913-1945)

Jacques Herman Aa was een zoon van Ephraïm Aa en Helena Stokking. Hij is leraar economie van beroep. Op 6 maart 1935 treedt hij te Amsterdam in het huwelijk met Cornelia Johanna Vermeulen (Leiden, 30 oktober 1914). Ze gaan uiteindelijk wonen op de Orteliuskade 39, drie hoog. Ze krijgen drie kinderen. Aa wordt in 1944 met het laatste transport van Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. In april 1945 sterft hij in Dachau als gevolg van entritis. Zijn vrouw en kinderen hebben de oorlog overleefd.

Meer over Jacques Herman Aa op Joods Monument

Christiaan Carel Kemper

(1887-1945)

Christiaan Carel Kemper maakt deel uit van het Amsterdamse verzet. Zijn laatste woonadres is op de Lodewijk Boisotstraat 2-II in Amsterdam. Hij werkte onder meer samen met zijn onderbuurman, Julius Wolff, en was aangesloten bij de Indonesische verzetsgroep in Amsterdam. Hij is verraden en gearresteerd. Hij is geïnterneerd in Vught en vermoord in Buchenwald. Stolperstein is geplaatst op 15 juni 2022.  

Leon van Delft

(1893-1942)

Leon van Delft is geboren in Amsterdam. In 1920 trouwt hij te Zaandam met de Duitse Elisabeth Theodora Maria Kersten. Ze krijgen drie kinderen. In 1923 vestigen ze zich in Amsterdam en na verschillende adressen komen ze in 1938 op de Van Speijkstraat 145 I hoog terecht. In 1942 wordt hij gearresteerd en komt terecht in Kamp Amersfoort. Van daaruit wordt hij gedeporteerd naar Mauthausen waar hij kort na aankomst overlijdt.

Eliazer van Raap

(1882-1943)

Eliazer van Raap is geboren in 1882 in Amsterdam. Hij is kleermaker van beroep. In 1911 vestigt hij zich vanuit Eindhoven opnieuw in Amsterdam. Twee jaar later trouwt hij te Zaandam met Marianne van Praag. In 1936 komen ze terecht op de Admiraal de Ruijterweg 143 III. Het huwelijk houdt geen stand en wordt in 1939 te Zaandam ontbonden.

In 1943 wordt Eliazer van Raap geïnterneerd in Westerbork. Hij wordt gedeporteerd naar Sobibor waar hij op 30 april 1943 overlijdt.